W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

XML

Treść

PONIŻSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ANULOWANE W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

Ogłoszenie Nr 167291
Data ukazania się ogłoszenia: 25 lutego 2015 r.
 
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego- poszukuje kandydatów na stanowisko:
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
do spraw inspekcji i kontroli oraz orzecznictwa
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu:
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
 
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie inspekcji i kontroli na terenie powiatu sępoleńskiego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych,
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism z zakresu właściwości Inspektoratu,
- przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności PINB,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze, w terenie,
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:
- wykształcenie: wyższe, techniczne budowlane
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
- pozostałe wymagania niezbędne:
  - znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, KPA,
  - umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office, Excel),
  - rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność.
 
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi programów Resakbud i Asystent,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie              o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 
Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia uprawnień budowlanych,
- kopia prawa jazdy
 
Termin składania dokumentów:
07 marca 2015 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
 
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru,   o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 52 3885658.