W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Charakterystyka energetyczna budynków

XML

Treść

Od dnia 1 stycznia 2009 r., na mocy ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku, jego samodzielnej części oraz lokalu mieszkalnego oddawanego do użytkowania oraz będącego przedmiotem sprzedaży lub wynajmu.

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie wymaga się dla budynków:
1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym 2 lata;
4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym
    niż 50 kWh/m2/rok;
6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2.
 
W myśl postanowień w/w ustawy, świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności praw;
2. ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
    wyższym;
3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
    gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo
    skarbowe;
4. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
    konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła egzamin
    przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
    mieszkaniowej.

(Informacja nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów
administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych)